ᲛᲘᲬᲝᲓᲔᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲘ

საქონლის მიტანის და მომხმარებელზე ჩაბარების შემდეგ შპს იტერ ათავისუფლებს ყველა პასუხისმგებლობას. ამიტომ, გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ გაეცნოთ მოცემულ წესებს.

 

1. ზოგადი პირობები

შპს „იტერა“-ს  ინტერნეტ მაღაზიით ტექნიკის შეძენისას საქონლის მომხმარებლისათვის მიწოდება ხდება მოცემული წესებით.

საქონლის მიწოდების  და მომხმარებლის მიერ ჩაბარების შემდგომ შპს „იტერა“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას. ამიტომ გთხოვთ დაზუსტებთ გაეცნოთ მოცემულ წესებს.

2. თქვენი ვალდებულებები ნივთის/ნივთების თქვენთვის ჩაბარებისას

მომხმარებელი ვალდებულია:

- არ ჩაიბაროს დაზიანებული შეფუთვით მიტანილი გზავნილი და ამ ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შპს „იტერა“-ს;

- გახსნას გზავნილი მის ჩაბარებამდე;

- დარწმუნდეს დაზიანების არსებობის ან არარსებობის შესახებ;

- გზავნილის ჩაბარებამდე შეამოწმოს ნივთების რაოდენობა.

- გზავნილის მიღებამდე შეამოწმოს ნივთის მახასიათებელები, შეესაბამება თუ არა მიღებული ნივთი მის მიერ შეკვეთილს.

იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი ან მისი შეფუთვა დაზიანებულია, ნივთები  შეკვეთილზე ნაკლებია ან გზავნილი არ შეესაბამება მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ შეკვეთას, მომხმარებელმა არ უნდა მიიღოს ნივთი და დაუყოვნებლივ განაცხადოს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: INFO@ITERRA.GE , ან დაუკავშირდეს საინფორმაციო ცენტრს შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (+995) 558-07-09-09

გაითვალისწინეთ, რომ ზემოთმოცემული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში შპს „იტერა“ იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ნივთების დაზიანებაზე ან ნივთების რაოდენობაზე.

3. მიწოდების ფასები და პერიოდი

მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-5 სამუშაო დღეს. გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს, რის შესახებაც დაუყოვნებლივ გაცნობებთ საინფორმაციო ცენტრი.იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ნივთის მიწოდების დამატებით პირობებს შეკვეთა გაუქმდება და თქვენ მიერ გადახდილი თანხა  დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. მიწოდების ფასი განისაზღვრება შესყიდვის მოცულობის მიხედვით, 50 ლარზე მეტი შენაძენის შემთხვევაში მიწოდება არის უფასო, 50 ლარამდე შენაძენზე მიწოდების საფასურია 5 ლარი.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შპს „ალტა რითეილის“-ს საინფორმაციო ცენტრის მიერ მიტანის ვადის დაგეგმვის შემდგომ თქვენ არ მიგიღიათ ნივთი/ნივთები ამ შემთხვევაში გააკეთეთ შესაბამისი შეტყობინება შემდეგ ელ. ფოსტაზე: ITERRA.GE@GMAIL.COM  ან ტელეფენის ნომერზე:  (+995) 574 16-21-26

5. შპს „იტერა“-ს პასუხისმგებლობა

 თქვენ ნივთის შპს „იტერა“-ს საიტზე შეძენით ეთანხმებით მოცემულ პირობებს. შპს „იტერა“ პასუხს არ აგებს თქვენს მიერ მიწოდების წესებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად წარმოშობილ ზიანზე.

გჭირდებათ დახმარება?

გამოგვიწერეთ

  • +995 558 07 09 09
  • MESSENGER
  • TELEGRAM
  • EMAIL: INFO@ITERRA.GE
Საყიდლების კალათი
Sign in

No account yet?

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
Მაღაზია
0 სურვილების სია
0 items კალათა
Ჩემი ანგარიში