მიწოდების პირობები

საქონლის მიტანისა და მომხმარებლისთვის გადაცემის შემდეგ შპს იტერი ათავისუფლებს ყველა პასუხისმგებლობას. ამიტომ, დარწმუნდით, რომ გაეცანით ამ წესებს.

 

1. ზოგადი პირობები

შპს „იტერას“ ინტერნეტ მაღაზიის საშუალებით ტექნიკის შეძენისას საქონელი მიეწოდება მომხმარებელს მოცემული წესებით.

საქონლის მიტანისა და მომხმარებლის მიერ ჩაბარების შემდეგ შპს "იტერა" ათავისუფლებს ყველა პასუხისმგებლობას. ამიტომ, გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ გაეცნოთ მოცემულ წესებს.

2. თქვენი ვალდებულებები ნივთის თქვენთან მიტანისას

მომხმარებელი ვალდებულია:

- არ მიიღოს დაზიანებული შეფუთვით მიწოდებული პაკეტი და დაუყოვნებლივ აცნობოს შპს „იტერას“ ამის შესახებ;

- გახსენით შეტყობინება გადაცემამდე;

- დარწმუნდეთ დაზიანების არსებობაში ან არარსებობაში;

- შეამოწმეთ ნივთების რაოდენობა გადაზიდვის წინ.

- ტვირთის მიღებამდე შეამოწმეთ ნივთის მახასიათებლები, შეესაბამება თუ არა მიღებული ნივთი მის მიერ შეკვეთილს.

იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი ან მისი შეფუთვა დაზიანებულია, ნივთები შეკვეთაზე ნაკლებია ან გადაზიდვა არ შეესაბამება მომხმარებლის მიერ შეკვეთას, მომხმარებელმა არ უნდა მიიღოს ნივთი და დაუყოვნებლივ აცნობოს შემდეგ ელ.ფოსტას. ფოსტაში: INFO@ITERRA.GE ან დაუკავშირდით საინფორმაციო ცენტრს შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: +995) 558-07-09-09

გაითვალისწინეთ, რომ ზემოაღნიშნული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში შპს „იტერა“ თავისუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან ნივთების ან ნივთების რაოდენობის დაზიანებაზე.

3. მიწოდების ფასები და პერიოდი

მიწოდების ვადაა 1-5 სამუშაო დღე. გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო შესაძლოა გაგრძელდეს მიწოდების ვადა, რის შესახებაც საინფორმაციო ცენტრი დაუყოვნებლივ შეგატყობინებთ. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით ნივთის მიწოდების დამატებით პირობებს, შეკვეთა გაუქმდება და გადახდილი თანხა დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. მიტანის ფასი განისაზღვრება შესყიდვის მოცულობის მიხედვით, 50 ლარზე მეტი შესყიდვის შემთხვევაში მიწოდება უფასოა, 50 ლარამდე შესყიდვისას მიტანის საფასური შეადგენს 5 ლარს.

4. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ მიგიღიათ ნივთი/ნივთები შპს „ალტა რეტეილის“ საინფორმაციო ცენტრის მიერ მიტანის თარიღის დაგეგმვის შემდეგ, ამ შემთხვევაში გააკეთეთ შესაბამისი შეტყობინება ელექტრონული ფოსტით. ფოსტაში: ITERRA.GE@GMAIL.COM  or phone number: +995) 55807 09 09

5. შპს „იტერას“ პასუხისმგებლობა

შპს „იტერას“ ვებგვერდზე ნივთის შეძენით თქვენ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს. შპს "იტერა" არ არის პასუხისმგებელი მიტანის წესებით გათვალისწინებული პირობების თქვენს მიერ მიყენებულ ზარალზე.

do you need help

Subscribe to us

  • +995 558 07 09 09
  • MESSENGER
  • TELEGRAM
  • EMAIL: INFO@ITERRA.GE
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Facebook X Instagram YouTube Pinterest

Refund Reason

Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account