კონფიდენციალურობა

ჩვენი პრიორიტეტია მომხმარებელთა მოვლა, სადაც ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ზოგადად, პერსონალური მონაცემების დამუშავების ერთ-ერთი მიზანია მომხმარებლისთვის საიტის გამოყენების ხელშეწყობა. გარდა ამისა, მონაცემთა დამუშავება გვეხმარება შემოვიტანოთ ახალი პროდუქტები და სერვისები, განვახორციელოთ მარკეტინგული აქტივობები, დავამტკიცოთ განვადება და ვმართოთ მომსახურე ბანკის მიერ გადახდები, ვუპასუხოთ თქვენს საჩივრებსა და კომენტარებს, თავიდან ავიცილოთ ჩვენი ვებსაიტის და ზოგადად სისტემის ბოროტად გამოყენება და დანაშაული. და რა თქმა უნდა, დავიცვათ ჩვენი და თქვენი კანონიერი ინტერესები.

ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს თქვენი მონაცემების დასაცავად და ჩვენი უსაფრთხოების სისტემები მხარდაჭერილია კომპეტენტური პერსონალის მიერ.

შეიძლება დაგვჭირდეს თქვენი მონაცემების გადაცემა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის კანონით განსაზღვრულ ინფორმაციაზე წვდომის მიცემა.

პერსონალური მონაცემების გადაცემა შესაძლებელია აგრეთვე კომპანიის რეორგანიზაციის ან/და გაერთიანების შემთხვევაში, რომლის დროსაც კომპანიის სამართალმემკვიდრეს ექნება წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე. თუმცა, მას აქვს იგივე უფლებები და მოვალეობები ამ პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებაში, როგორც ჩვენ ცვლილებების განხორციელებამდე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც რაიმეს ყიდულობთ ჩვენს ვებგვერდზე, თქვენი ბარათის ინფორმაცია ჩვენთვის მიუწვდომელია, ამიტომ ჩვენ არ ვინახავთ ამ მონაცემთა ბაზას iterra.ge-ზე, ეს შესაძლებელია სოციალური ქსელების საშუალებითაც. მაგალითად, თუ დარეგისტრირებული ხართ ფეისბუქზე და ჩვენთან ავტორიზაციის დროს დააწკაპუნებთ სოციალურ ქსელში შესვლაზე, თქვენი პროფილები iterra.ge-ზე და Facebook-ზე დაკავშირდება, მაგრამ რეგისტრაციისთვის უნდა გამოიყენოთ იგივე ელ.ფოსტა. ორივე საიტი. თუ თქვენ იმყოფებით საიტზე სოციალური ქსელით, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ავტომატურად არ გამოხვალთ გასვლიდან და მისი მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მესამე პირებისთვის სესიის დასრულებამდე!

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ინტერნეტი არ არის უსაფრთხო გარემო და ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით ინტერნეტით, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება მესამე მხარისთვის, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ჩვენი პოლიტიკის მიხედვით, iterra.ge-ს სერვისებითა და პროდუქტებით სარგებლობა არ არის გამიზნული და მიმართული 18 წლამდე პირებზე, შესაბამისად, თუ არასრულწლოვანი ხართ, არ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით, სანამ ასაკს მიაღწევთ. უმრავლესობის. უმრავლესობის.

პირადი ინფორმაციის შენახვის პერიოდი

კონკრეტული ვადა დადგენილი არ არის. მონაცემები ინახება მანამ, სანამ რეგისტრირებული მომხმარებელი არ გააუქმებს პროფილს მისი მოთხოვნით.

თუ გსურთ თქვენი მონაცემების წაშლა ან შეცვლა, რეგისტრაციისას გამოყენებული ელექტრონული ფოსტიდან უნდა გამოაგზავნოთ შესაბამისი მოთხოვნა info@iterra.ge-ზე. ამავე მეილზე შეტყობინების გაგზავნით შესაძლებელია კომპანიის მიერ დამუშავებული მონაცემების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის თანახმად, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ყველა ზემოაღნიშნული მონაცემი.

და ბოლოს, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, სამართლებრივი მოთხოვნების ან სხვა გარემოებების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე, რისთვისაც ის თქვენია. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოს, შეიცვალა თუ არა რაიმე პერსონალური მონაცემები და დაცვა პოლიტიკის განყოფილებაში.

Visit Our Stores

WWW.ITERRA.GE

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Facebook X Instagram YouTube Pinterest

Refund Reason

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 items Cart
My account