კონფიდენციალურობა
ჩვენი პრიორიტეტია მომხმარებლებზე ზრუნვა, სადაც ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ზოგადად, პერსონალური მონაცემების დამუშავების ერთ-ერთი მიზანია მომხმარებლისთვის საიტის გამოყენების გამარტივება. გარდა ამისა, მონაცემთა დამუშავება გვეხმარება შემოვიტანოთ ახალი პროდუქტები და სერვისები, განვახორციელოთ მარკეტინგული აქტივობები, დავამტკიცოთ განვადება და მართოთ მომსახურე ბანკის მიერ გადახდები, ვუპასუხოთ თქვენს საჩივრებსა და კომენტარებს, თავიდან ავიცილოთ ჩვენი ვებსაიტის და ზოგადად სისტემის ბოროტად გამოყენება და დანაშაული. და რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი და თქვენი ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად.

ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს, როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით/ავტორიზდებით ჩვენს ვებსაიტზე და როცა დაგვიკავშირდებით ნებისმიერი სერვისისა თუ პროდუქტისთვის (ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით, ჩვენი ვებსაიტით, ონლაინ ჩატით თუ წერილობითი ფორმით).

ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს თქვენი მონაცემების დასაცავად და ჩვენი უსაფრთხოების სისტემები მხარდაჭერილია კომპეტენტური პერსონალის მიერ.

შეიძლება დაგვჭირდეს თქვენი მონაცემების გადაცემა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის კანონით განსაზღვრულ ინფორმაციაზე წვდომის მიცემა.

პერსონალური მონაცემების გადაცემა შესაძლებელია აგრეთვე კომპანიის რეორგანიზაციის ან/და გაერთიანების შემთხვევაში, რომლის დროსაც კომპანიის სამართალმემკვიდრე მიიღებს წვდომას პერსონალურ ინფორმაციაზე. თუმცა, მას აქვს იგივე უფლებები და მოვალეობები ამ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენ ცვლილებების განხორციელებამდე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც რაიმეს ყიდულობთ ჩვენს ვებსაიტზე, თქვენი ბარათის ინფორმაცია ჩვენთვის მიუწვდომელია, ამიტომ ჩვენ არ ვინახავთ ამ მონაცემთა ბაზას iterra.ge-ზე, ასევე შესაძლებელია სოციალური ქსელების საშუალებით. მაგალითად, თუ დარეგისტრირებული ხართ ფეისბუქზე და ჩვენთან ავტორიზაციის დროს დააკლიკეთ შესვლას სოციალურ ქსელში, თქვენი პროფილები iterra.ge-ზე და Facebook-ზე დაკავშირდება, მაგრამ ამისთვის რეგისტრაციისთვის უნდა გამოიყენოთ იგივე ელ.ფოსტა. ორივე საიტი. თუ თქვენ იმყოფებით საიტზე სოციალური ქსელით, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ სისტემაში ავტომატურად არ გამოხვალთ და მისი მონაცემები სესიის დასრულებამდე იქნება ხელმისაწვდომი მესამე პირებისთვის!

გაითვალისწინეთ, რომ ინტერნეტ სივრცე არ არის უსაფრთხო გარემო და ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით ინტერნეტით, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება მესამე მხარის მიერ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

ჩვენი პოლიტიკის მიხედვით iterra.ge-ს სერვისებისა და პროდუქტების გამოყენება არ არის გამიზნული და მიმართული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის, შესაბამისად, თუ არასრულწლოვანი ხართ, არ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით, სანამ ასაკს მიაღწევთ. უმრავლესობის.

პირადი ინფორმაციის შენახვის პერიოდი

კონკრეტული ვადა არ არის დადგენილი. მონაცემები ინახება მანამ, სანამ რეგისტრირებული მომხმარებელი არ გააუქმებს პროფილს მისი მოთხოვნით.

თუ გსურთ თქვენი მონაცემების წაშლა ან შეცვლა, რეგისტრაციისას გამოყენებული ელექტრონული ფოსტიდან უნდა გამოაგზავნოთ შესაბამისი მოთხოვნა info@iterra.ge-ზე. ამავე მეილზე შეტყობინების გაგზავნით შესაძლებელია კომპანიის მიერ დამუშავებული მონაცემების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ ყველა ზემოაღნიშნული მონაცემი.

და ბოლოს, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ პერსონალური მონაცემების დაცვის ეს პოლიტიკა, კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე, რისთვისაც ეს თქვენია. მომხმარებლის პასუხისმგებლობა პერიოდულად შეამოწმოს, შეიცვალა თუ არა რაიმე პერსონალურ მონაცემებსა და დაცვაში პოლიტიკის განყოფილებაში.

Visit Our Stores

WWW.ITERRA.GE

Საყიდლების კალათი
Sign in

No account yet?

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
Მაღაზია
Sidebar
0 სურვილების სია
0 items კალათა
Ჩემი ანგარიში