პრინტერები, სკანერები, კოპიერები და სახარჯი მასალები